About Nguyễn Trần Phương Hoa

Tôi là Nguyễn Trần Phương Hoa, tôi là nhân viên bán hàng đã làm việc tại Gấu Bông Thái Hà 5 năm. Hiện tại, tôi là tác giả phát triển nội dung trên website Gấu Bông Thái Hà (teddy.vn).

Video gấu teddy

Shop Gấu Bông Teddy ở 238 Thái Hà

Thế giới gấu bông Teddy.vn

Shop Gấu Teddy Chính Hãng

Bò Chăm Chỉ

Bò Chăm Chỉ – Thư Ký Kim