About Nguyễn Trần Phương Hoa

Tôi là Nguyễn Trần Phương Hoa, tôi là nhân viên bán hàng đã làm việc tại Gấu Bông Thái Hà 5 năm. Hiện tại, tôi là tác giả phát triển nội dung trên website Gấu Bông Thái Hà (teddy.vn).

Video gấu teddy

Shop Gấu Bông Teddy Nhìn Từ Đường Thái Hà

Shop Gấu Bông Teddy Nhìn Từ Đường Thái Hà

Shop Gấu Teddy Chính Hãng

Shop Gấu Teddy Chính Hãng

Bò Chăm Chỉ – Thư Ký Kim

Bò Chăm Chỉ – Thư Ký Kim