SỰ THẬT ÍT NGƯỜI BIẾT VỀ MÈO HELLO KITTY

Đăng bởi: admin

“Mày là đồ mít ướt, đồ lập dị.” – những lời nói sắc như dao vẫn còn vang lên trong đầu Kitty. Vừa chạy vừa òa khóc, cô bé băng qua đường tìm đến chỗ cụ Naga. Ngay lúc ấy,…

Bình luận
0